• Halmstads webbplatser

Beslut om extra miljoner och ny plan för centrum

Kommunfullmäktige beslutade på torsdagen att fördela de extra 70 miljonerna i statsbidrag som kommunen fått. Pengarna går till socialförvaltningen, 30 miljoner kronor, 25 miljoner till för- och grundskolan, tio miljoner till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt fem miljoner till hemvårdsnämnden.

– Vi prioriterar våra kärnverksamheter, sa kommunrådet Ella Kardemark (KD) och samtliga partier fullmäktige ställde sig bakom förslaget om hur pengarna fördelas.

Fullmäktige antog också den fördjupade översiktsplanen för centrum, ny taxa för vatten och avlopp och godkände också att låta Halmstad Fastighets AB att bilda ett bolag tillsammans med en privat entreprenör för att bygga bostäder i området som idag huserar Äventyrslandet.

En plan för centrum fram till 2050

Nu finns det en plan för hur Halmstads centrum ska utvecklas och planeras fram till 2050. Dokumentet är omfattande och innehåller planer för 2 500 bostäder, grönytor, nya broar, hur man ska kunna motverka översvämningar på grund av klimatpåverkan och kulturella värden. Vidare visar planen hur staden ska vändas mot Nissan.

Ledamöterna hade många yrkanden och förslag till ändringar i den föreslagna planen . Bland annat att en föreslagen bro på Söder istället bör vara en tunnel. Vidare att delar av Hamngatan föreslås att bli gågata.

Flera inlägg handlade om bilens roll i centrala Halmstad i framtiden. Planen är tydlig med att det inte kommer att finnas plats för markparkeringar i centrum och att kollektivtrafiken ska prioriteras. Den föreslagna planen för centrum beslutades till slut i sin helhet.

Läs hela planen för fördjupad översiktsplanen för centrum

Det beslutades också om en åtgärdsplan för klimatanpassning för infrastruktur på kommunal mark och fastigheter som kommunen äger.

Justerad VA-taxa

Kommunfullmäktige godkände förslaget om att höja taxan för vatten och avlopp i Halmstad. Höjningen för anläggningsavgifter blir 15 procent. När det gäller avgiften för förbrukning landar den på 30 procent.

Beslutet i kommunfullmäktige var enigt.

Läs mer på LBVA:s webbplats Länk till annan webbplats..

Bolag för att bygga bostäder på tomten där Äventyrslandet ligger

Efter en relativt lång diskussion beslutade kommunfullmäktige att godkänna att HFAB kan bli delägare i ett bolag som får till uppgift att omforma Äventyrslandet och dess parkering till ett bostadsområde. Förhoppningen är att det ska bli runt 280 bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter.

Läs mer om detta på HFAB:s webbplats Länk till annan webbplats..