• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

268 093 kronor delas ut i fonder av barn- och ungdomsnämnden

Nu är årets utdelning av de donationsfonder som barn- och ungdomsnämnden disponerar klar. I år får 31 olika verksamheter och föreningar dela på 268 093 kronor till barn och ungas rekreation, fritids- eller studieverksamhet.

Grupper inom förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem och kulturskolan som har ansökt får medel för studieresor och fritidsresor. 9,9 procent av fonderna går till föreningar som får medel för resor och utrustning. Till exempel delas fonder ut för studieresa till Auschwitz, friluftsdag, körläger, träningskläder och nya fotbollar.

Alla som sökt och uppfyller kriterierna tilldelas medel, inget delas ut till familjer och privatpersoner.

Varje år delar barn- och ungdomsnämnden ut fonder för att stötta barn- och ungdomars rekreation, fritids- eller studieverksamhet. Totalt har ansökningar inkommit med 709 093 kronor i ansökta medel. Det finns 268 093 kronor för utdelning, belopp varierar från år till år beroende på fondernas avkastning.

Ansökan för donationsfonder 2023 är öppen 1 maj – 31 augusti.