• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Framtidens städer

5 frågor till Alexander Ståhle, forskare och expert på framtidens städer.

Från tidningen Halmstad maj 2023.
Text: Krister Svahn. Foto: Dan Coleman, Roger Larsson

Hej Alexander! Du är ju en framtidsspanare inom stadsutveckling. Hur tror du att det ser ut i framtidens Halmstad?

– Det behöver vi ingen tidsmaskin för att svara på. Det räcker att åka till Norrtälje eller Köpenhamn. Där, och i många andra städer, pågår redan nu anpassningen till två stora megatrender: digitaliseringen och urbaniseringen.

– Digitaliseringen handlar om att vi handlar, jobbar och umgås via nätet. Konstigt nog kommer den digitala friheten att göra oss mer platsbundna. Vi kommer att vilja delta i det digitala samhället från en given plats, och det ökar kraven på attraktiva stadsmiljöer.

– Digitaliseringen ökar i sin tur på urbaniseringen. Och när fler flyttar till staden behövs stadsmiljöer av hög kvalitet där människor trivs, utan biltrafik och gatuparkeringar. I Norrtälje byggs en ny stadsdel med bilfria kajer, och i Köpenhamn planerar staden att ta bort hälften av alla parkeringar.

Alexander Ståhle står i stadsmiljö.

Alexander Ståhle

Inga bilar alltså. Hur ska vi människor övertygas om att sluta köra bil?

– Forskningen visar att det finns en enkel lösning på bil- och parkeringsutmaningarna, och det är marknadsprissättning. Är det bilköer och ont om parkeringsplatser i staden beror det på att det är för billigt att köra och parkera där.

Vad krävs av oss nu för att bygga framtidens hållbara stad?

– Vi vet vad som inte är hållbart: fler motorvägar, perifera villaområden, externa köpcentrum, smutsiga industrier.

Det är ibland svårt att föreställa sig framtidens stad. Varför är det så?

– För att det är mänskligt att känna oro. Nyckeln är en god dialog där de som planerar staden lyssnar till invånarnas önskemål. Och vi måste våga visualisera framtiden, visa bilder, presentera data och göra analyser som ger bra svar: exakt hur mycket biltrafik och grönyta blir det faktiskt?

– Men bästa sättet att förstå framtiden är att ta referenser. Om Halmstad ska växa och bli 50 000 fler invånare undrar man ju hur de ska få plats? Blir det skyskrapor överallt? Men 50 000 fler invånare i Halmstad betyder att kommunen blir lika stor som Linköping. Så åk till Linköping och se – är det armageddon och undergång? Nej. Åk till Dragarbrunnsgatan i Uppsala och kolla: vad hände med handeln när biltrafiken togs bort? Det hände ingenting. Sjönk fastighetsvärdena? Nej, de blev högre.

– Eller åk till Japan för all del. Där finns inga gatuparkeringar, och stadslivet funkar alldeles utmärkt.

Vad tror du karaktäriserar livet i framtidens Halmstad?

– Man kan måla upp två scenarier: ett där allt blir biltätare och smutsigare och mer ogästvänligt, och ett annat där staden är tystare, grönare, barnvänligare, och där de få bilar som finns delas och är självkörande så att stadsmiljön är säker. Jag är jättehoppfull, så jag och många med mig tror helt på det senare!

Halmstads kommunråd om framtidens stadsmiljö

Stadsforskaren har sin bild klar av framtidens Halmstad. Vi frågade Halmstads kommunråd om vad de tycker. Hur vill du utforma Halmstads framtida stadsmiljö?

Stefan Pålsson

Stefan Pålsson (S)

– Stationsstaden är ett gott exempel. Bostäder och kontor kommer att växa fram där all kollektivtrafik knyts samman. Området ska vara urbant men grönt och utgöra ett exempel på hur framtidens Halmstad ska gestaltas. Kulturen kommer också att spela en nyckelroll för att stärka stadens attraktionskraft.

Urszula Hansson

Urszula Hansson (S)

– Jag ser två huvudrollsinnehavare i Halmstads framtid: människan och miljön. Vi behöver smarta och innovativa lösningar som underlättar för människors livspussel och som dessutom tar sig an våra klimatutmaningar.

Anna Fallkvist

Anna Fallkvist (M)

– Jag vill ha en stad som är välkomnande för alla, med grönska som kan ge skugga och inte bestå av för mycket hårda ytor. Bilar är en del av friheten, men parkeringar behöver inte finnas på gatorna utan i parkeringshus, gärna under mark. Det frigör ytor till fler mötesplatser för ett levande city.

Ella Kardemark

Ella Kardemark (KD)

– För mig sker en god stadsutveckling i balans mellan förnyelse och bevarande. Staden ska vara en trygg mötesplats med gröna inslag, tillgänglig för alla. Att fortsatt kunna ta bilen till centrum är viktigt, inte minst för alla familjer som bor utanför de centrala delarna. Med god planering utesluter inte det ena det andra.

Viktor Rundqvist

Victor Rundqvist (C)

– Jag vill se en levande och tät stad med handel och en mångfald av företag. Det är dock viktigt att de som har behov av bilen fortsatt kan använda den. Men det är bättre att få bort parkeringarna från gatorna och ha dem i parkeringshus med närhet till annan mobilitet.

Andreas Ahlqvist

Andreas Ahlqvist (SD)

– Jag ser framför mig en stad där vi fokuserar på attraktiv klassisk arkitektur. Miljöer där människor vill vistas. Där handel, nöjesliv, kontor och boende samsas. Att det är enkelt att ta bil, cykel eller kollektivtrafik in till city. Därav följer att det måste finnas goda parkeringsmöjligheter om inte de externa handelsområdena ska fortsätta att dominera.