• Halmstads webbplatser

Hjälp oss att utveckla vår service

Vad tycker du om vår service till dig som är företagare? Dina synpunkter är värdefulla för oss och hjälper till att utveckla vår verksamhet för dig som är företagare.

Tyck till om Företagsservice

Lämna gärna åsikter, beröm eller förslag till oss i formuläret nedan. Tack för att du berättar vad du tycker om vår företagsservice!

Lämna dina synpunkter

Berätta hur du upplever vår myndighetsutövning!

När du har sökt tillstånd, bygglov eller haft ett annat myndighetsärende hos oss blir du kontaktad för att, om du vill, lämna ett omdöme om vår myndighetsutövning.

Mätningen heter Insikt och genomförs löpande av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och mäter kvaliteten i vår service inom sju myndighetsområden:

  • brandskydd
  • bygglov
  • tillfällig markupplåtelse
  • miljö- och hälsoskydd
  • livsmedelskontroll
  • serveringstillstånd
  • upphandling.

Frågorna handar om hur du upplever vårt bemötande, vår effektivitet, tillgänglighet, information, kompetens och rättsäkerhet. Dina svar är en viktig del i vårt utvecklingsarbete.