Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Översiktsplanering

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan. Översiktplaner visar hur den tänkta mark- och vattenanvändningen och bebyggelseutvecklingen ska se ut i framtiden. I översiktsplanen vägs en mängd olika intressen samman. Översiktsplaner är inte juridiskt bindande, men viktiga strategiska dokument som lägger grunden för fortsatt planering och genomförande. Översiktsplaner arbetas fram tillsammans med många olika intressenter.

Vad är en översiktsplan?

  • Är du intresserad av att veta mer om vad en översiktsplan är och hur det går till att ta fram den kan du läsa om det här.

Kommunomfattande översiktsplan

  • Den kommunomfattande översiktsplanen, Framtidsplan 2030, antogs av kommunfullmäktige i mitten av 2014, precis före förra valet. En översiktsplan ska aktualitetsöverses minst en gång per mandatperiod. Den 22 mars 2018 behandlades översiktsplanens aktualitet av kommunfullmäktige.

Övriga planer och program

  • Här hittar du andra viktiga strategiska dokument som ger inriktning för den fysiska miljön.