• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Vision och målbild för Stora torg klara

Teknik- och fastighetsnämnden beslutade idag, måndag 25 september, att godkänna visionen och målbilden som tagits fram för den kommande ombyggnationen av Stora torg. Dessa beskriver den gemensamma riktningen av torgets framtida gestaltning och användning.

Visionen och målbilden kommer ligga till grund för den kommande arkitekttävlingen som kommer att resultera i ett gestaltningsförslag på hur Stora torg kan se ut efter en ombyggnation. Innehållet i visionen och målbilden har tagit avstamp från invånarenkäten, dialoger med verksamhetsutövare och fastighetsägare, politiker samt en nulägesanalys.

– Att vi enats om en vision och målbild är en viktig milstolpe i arbetet framåt med att skapa ett nytt framtida Stora torg för våra invånare och besökare, säger Carl-Johan Berthilsson (M), teknik- och fastighetsnämndens ordförande.

Bakgrund

I Planeringsdirektiv med budget 2023–2027 fick teknik- och fastighetsnämnden i uppdrag att, i samband med renoveringen av torggaraget, bygga om Stora torg. I uppdraget ingår också att genomföra en tävling gällande omgestaltningen.

Under 2023 har det genomförts dialoger med både fastighetsägare, näringsidkare, torghandlare och invånare. Det har dessutom gjorts en analys och undersökning av hur torggaragets tätskikt kan renoveras.

Arkitekttävling startar i höst

Tävlingsunderlaget håller på att sammanställas och kommer, tillsammans med nulägesanalysen och svaren från invånarenkäten, att presenteras i samband med tävlingsstarten i oktober.

Stora torgs vision och målbild

Vision

Stora torg är invånarnas vardagsrum i hjärtat av Halmstad. Ett stadsrum som sjuder av liv och samvaro med serveringar, handel och gemenskap. Grönska och skulpturen ”Europa och tjuren” är självklara inslag som ger torget dess unika karaktär. En inbjudande och trygg plats där människor i alla åldrar kan mötas och trivas året om.

Målbild

Stora torg är en levande och upplevelserik mötesplats som är trygg, tillgänglig och välkomnande. Ett torg med grönska, torghandel och trivsamma miljöer med en atmosfär där människor känner sig inspirerade att delta och bidra till gemenskap. Besökaren kan slå sig ner på en bänk i solen eller i skuggan av en trädkrona. Här finns serveringar som erbjuder mat och dryck året om.