• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Välkommen till vår nya webbplats

Halmstads kommuns webbplats är kommunens viktigaste kommunikationskanal med runt 1,5 miljoner unika besökare per år. I dag den 8 april lanserar Halmstads kommun nya halmstad.se. Målet med den nya webbplatsen är att tillgodose besökarnas behov med tydligt fokus på användarvänlighet, servicetänk och tillgänglighet.

Nya halmstad.se ersätter kommunens tidigare webbplats från 2010. Den har utvecklats för att du som besökare lättare ska få svar på dina frågor och kunna lösa dina ärenden. Den uppfyller även kraven på digital tillgänglighet.

Besökarens behov i fokus

Fokus i arbetet med att ta fram en ny webbplats, har utgått från besökarens perspektiv. Ambitionen har varit och är att det ska vara enkelt att hitta information och att använda kommunens självservicetjänster.

AI-lösning

Vi har förbättrat webbplatsens sökfunktion med hjälp av AI, artificiell intelligens, för att ge en ännu bättre service. AI-lösningen kommer även att rekommendera webbsidor utefter hur du som besökare beter dig i olika situationer och ger tips utifrån det. Det kommer att vara enklare hitta verksamheternas öppettider och steg-för-steg-guider för olika processer.

Digital tillgänglighet

Arbetet med kommunens nya webbplats har utgått från lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och innebär att kommunens webbplatser ska kunna användas av alla, oavsett individuella förutsättningar, som till exempel synnedsättning eller andra funktionsnedsättningar

Mikrowebbplatser

Förutom nya halmstad.se har kommunen, som så många andra kommuner, valt att utveckla så kallade mikrowebbplatser. Mikrowebbplatserna utgår från kommunens strategiska utvecklingsområden. Syftet med mikrowebbplatser är att göra det möjligt att profilera ett område eller verksamhet och renodla information för en enskild målgrupps behov.

Två av mikrowebbplatserna är ”Företagare” och ”Halmstad växer”. Ska du starta, utveckla eller etablera företag inom kommunen finns information och hjälp på ”Företagare”. På ”Halmstad växer” kan du ta del av information om hur vår kommun växer, hur det påverkar ditt närområde och platser du vistas på.