• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Utredning om framtida spillvattenhantering tillsätts

Kommunen tillsätter en utredning för att kartlägga hur Halmstads framtida spillvattenrening kan komma se ut. Laholmsbukten VA AB (LBVA) ansvarar för utredningen som har målet att besvara vad en eventuell omvandling av avloppsreningsverket kan komma att kosta.

Utredningen ska både undersöka förutsättningarna att utveckla den befintliga verksamheten på Västra stranden, och belysa möjligheterna att eventuellt flytta reningsverket till annan plats.

Fokus i utredningen ska ligga på att analysera de ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna och att ta fram prognoser över vilka finansierings- och livscykelkostnader som är förknippade med de olika alternativen.