• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Reservation i Kistinge industriområde

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 27 september att godkänna ett reservationsavtal för fastigheten Fyllinge 20:483.

Det är AB Th. Schéle som inkommit med en förfrågan om att reservera fastigheten i Kistinge industriområde. Avsikten är att bygga ut deras befintliga lagerverksamhet i området genom att reservera grannfastigheten. Fullföljer företaget villkoren som ställts i reservationsavtalet säljs fastigheten till dem för en köpeskilling om 2 138 656 kronor.