• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Prins Bertil kajen stängs av

Hela Prins Bertil kajen, som ligger vid småbåtshamnen längst ut vid Nissans inlopp, stängs av då Halmstads kommun i nuläget inte kan garantera säkerheten. Hur länge kajen kommer att vara avstängd är i nuläget oklart.

Det har genomförts en undersökning av skicket på Prins Bertil kajen. Undersökningen visar att det finns skador i en stor del av kajen. Det krävs större åtgärder för att återställa kajens funktion, även om kajens användning inte förändras i framtiden och den används på samma sätt som i dag.

Kommunen inväntar ytterligare återkoppling från konsult för att säkerställa att kajkonstruktionen klarar den verksamhet som Halmstads segelsällskap bedriver. Fram till dess stängs hela kajen av för användning. Förhoppningen är att senare öppna upp delar av kajen.