• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Positivt planuppdrag för 200 bostäder i Frösakull

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott vill bygga upp till 200 nya bostäder på kommunal mark i Frösakull. Projektet kan vara en möjlighet att se till att området får fler bostäder och blandade bostadsformer.

I samband med tisdagens sammanträde gav samhällsbyggnadsutskottet positivt planuppdrag för bostadsplanerna och ger därmed kommunledningsförvaltningen grönt ljus att gå vidare i processen.

Den kommunala mark som berörs kallas H2 i den nya översiktsplanen, Framtidsplan 2050, och är idag obebyggd. Ett nytt bostadsprojekt på tomten ska ha fokus på social hållbarhet och ha som målsättning att Frösakull ska kompletteras med bostadsformer som inte finns där idag. Blandad bebyggelse i området ses som en möjlighet att minska segregationen i kommunen, vilket ligger i linje med målen för Framtidsplan 2050.

Nästa steg i processen är att kommunens samhällsbyggnadsavdelning i detaljplan ska pröva bostäder för området. Ny detaljplan beräknas kunna antas i början av 2025. I samband med planarbetet kommer frågan om marktilldelning behandlas.

– Jag vill se fler bostäder i Frösakull i form av lägenheter och radhus. Vi ger då både möjligheten för nya personer att flytta dit och för Frösakullsbor att bo kvar. Att man säljer sin villa betyder inte givet att man vill flytta från Frösakull, säger Jenny Axelsson (C), samhällsbyggnadsutskottets ordförande.

Stefan Pålsson (S), andre vice ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, säger, säger:

– Det händer mycket i Frösakull centrum. Det är inte många år sedan bostadsområdet Kronolund stod klart med många nya hyresrätter som med sin höjd markerar ut var Frösakull centrum ligger. Innan sommaren startade vi också detaljplanen för att utveckla det befintliga handelsområdet och nu ytterligare en plan för fler bostäder som kan komplettera det befintliga villautbudet.

Nästa steg i processen är att kommunens samhällsbyggnadsavdelning i detaljplan ska pröva bostäder för området. Ny detaljplan beräknas kunna antas i början av 2025. I samband med planarbetet kommer frågan om marktilldelning behandlas.