• Halmstads webbplatser

Plats för nytt kulturhus ska utredas

En lokaliseringsutredning ska ge förslag på var i Halmstad ett nytt kulturhus kan byggas. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott fattade beslut om uppdraget i dag i samband med att man avbröt detaljplanearbetet för Bogserbåten 1, där bland annat kulturhuset Najaden finns.

Frågan har aktualiserats i samband med att kommunens samhällsutvecklingsavdelning i dialog med Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. bedömt att det inte är lämpligt att ha kulturhuset Najaden på fastigheten, bland annat på grund av ny kunskap om klimatförutsättningar och översvämningsrisker.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har därför fattat beslut om att avbryta arbetet med detaljplanen för området, och i stället rikta fokus och resurser mot att hitta nya lämpliga platser för ett framtida kulturhus.

- Det är prioritet att komma igång med lokalisering av ny plats för kulturskolan så fort som möjligt, därav avbryter vi planen nu så vi kan rikta resurserna rätt. Nu har vi tid på oss att kunna lösa den uppkomna situationen och jag ser stora möjligheter till att göra något riktigt bra som passar alla verksamheter som ska rymmas i ett kulturhus, säger Anna Fallkvist (M), ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Lokaliseringsstudien väntas kunna antas senast under andra kvartalet 2025.