• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Planuppdrag för ny skola i Harplinge

Halmstads kommun fortsätter satsningen på nya skolor. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott gav under sitt sammanträde den 15 augusti i uppdrag att detaljplanera för en större grundskola i Harplinge, öster om nuvarande Lyngåkraskolan.

Lyngåkra 3:140, 3:136 och 3:13 inkluderas i planerna.

I kommunens lokalförsörjningsplan framgår det att det finns behov av en ny skola för över 800 elever i området ”norrort Haverdal/Harplinge” fram till år 2028.

Detaljplanen klassas av kommunen som mycket högprioriterad. Enligt de initiala bedömningarna bör en ny detaljplan kunna antas senast det tredje kvartalet 2025. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De kommande åren, 2024-2028, görs rekordinvesteringar om 3,9 miljarder kronor i byggnation av skolor och förskolor.