• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Ökad trivsel och trygghet i centrum

Färgglada fjärilar vid Norre port, nya sittbänkar, träd och ny belysning för öka trygghet på Storgatan. Detta är några av de insatser som gjorts under våren i arbetet med att skapa ökad trivsel och trygghet i Halmstads centrum.

I arbetet med att utveckla Halmstads centrum till en attraktiv mötesplats har det under våren genomförts en rad olika insatser inom både utsmyckning, tillgänglighet och trygghet. Insatserna, som bland annat tar avstamp i den fördjupade översiktsplanen för centrum, är en del i Halmstads kommun strategiska och operativa arbete mot en positiv utveckling av centrum.

Norre torg

Norre torg är den mötesplats som fått en uppfräschning under våren. Stora delar av stensättningen har gjorts om efter det blivit sättningar i marken. Nya sittbänkar är på plats och vallen vid Norre port har smyckats ut med 140 stycken färgglada fjärilar. På platsen installeras även nytt elskåp som underlättar arrangemang av kommande evenemang.

Belysning på Storgatan

För att skapa en bättre trygghet kvällstid på Storgatan och dess tvärgator har det installerats ny belysning men också förbättrat befintlig belysning. Bland annat har flera belysningsstolpar kompletterats med ytterligare en spotlight för att belysa gångstråken nära fasaderna men också för att nå ut till korsningar vid bland annat Klammerdammsgatan och Bankgatan.

Familjedag 22 april

I samarbete med Halmstad city arrangeras en familjedag lördagen den 22 april där centrum fylls av olika aktiviteter. På Norre torg kommer det blanda annat att ställas ut bilar och under dagen kommer det även finnas möjlighet till att gå en framtidspromenad i Halmstad år 2050.