• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Ökad budget för att skapa framtidens Lilla torg

För att fortsätta arbetet med ombyggnationen av Lilla torg föreslår personal- och ledningsutskottet att fullmäktige ska bevilja ett tilläggsanslag på 12,5 miljoner kronor. Den totala budgeten för projektet blir 42,5 miljoner kronor och bygget planeras att starta hösten 2023.

I Planeringsdirektiv med budget för 2021 avsattes 30 miljoner kronor till en ombyggnation av Lilla torg. Teknik- och fastighetsnämnden ansvarar för projektet och har nu begärt ett tilläggsanslag på 12,5 miljoner kronor. Under tisdagens sammanträde föreslog kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott att kommunfullmäktige ska bevilja nämndens begäran. Den totala utgiften för att bygga om Lilla torg blir efter slutgiltigt beslut 42,5 miljoner kronor.

- Nu blir äntligen planerna för Lilla torg verklighet, vilket är en viktig del i utvecklingen av vår stadskärna, säger Ella Kardemark (KD), ordförande.

Att den beräknade budgeten för ombyggnationen inte kommer att hålla beror enligt teknik- och fastighetsnämnden på flera saker. Den tidigare budgeten baserades på en beräkning som gjordes 2015. Därefter har det inte gjorts någon indexjustering när projektet närmat sig genomförande. Fler faktorer som har fördyrat är bland annat att hela ytan ligger på lagstadgad fornlämning och att materialkostnader har ökat på grund av omvärldsläget.

Från slutet på mars till mitten på april har det pågått förundersökningar på Lilla torg. Byggstart är planerat till hösten 2023 och kommer sedan att pågå i etapper. Planen är ett färdigt torg till sommaren 2024. Torget och nuvarande parkering ska byggas om till ett vackert och inbjudande stadsrum. Det kommer att inrymma mötesplats, växtlighet, konst och uteserveringar. Torget kommer att bli bilfritt och anläggas i en och samma marknivå vilket förbättrar tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning samt framkomlighet för räddningstjänst.