• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Nytt bostadsområde ett steg närmre förverkligande

I dag togs ytterligare ett steg framåt i detaljplaneprocessen för området kring Köpmannen på Östergård, vilket innebär att området nu är allt närmre omvandlingen från industriområde till modernt bostadsområde.
Ärendet var ett av flera som behandlades när kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott sammanträdde under förmiddagen.

Planen för Köpmannen har varit ute på granskning under våren. Det är det sista steget i processen innan politikerna kan anta detaljplanen.

Inga större ändringar i planen

Under granskningsperioden har myndigheter och andra berörda aktörer och sakägare fått yttra sig. Inför antagandet av planen har mindre justeringar gjorts.

100 nya bostäder i olika former

Omvandlingen av området längs Österängsgatan kommer att möjliggöra för ungefär 100 nya bostäder i olika former: studentlägenheter, hyresrätter och bostadsrätter. Går allt enligt plan kan projektet att börja byggas under 2024.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott ställde sig i dag enhälligt positiva till att godkänna planen. Ärendet går nu vidare till sista instans, vilket är kommunstyrelsen.
Länk till annan webbplats.

Du kan läsa mer om området och ta del av utredningar som gjorts på halmstad.se. Länk till annan webbplats.