• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Ny detaljplan ska möjliggöra utbyggnad av förskola

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade idag att skicka ut en detaljplan på samråd.

Den aktuella detaljplanen gäller fastigheten Halmstad 3:130 med flera, intill Kimbogårdens förskola. Ny detaljplan syftar till att möjliggöra utbyggnad av förskoleverksamhet på platsen. Länk till annan webbplats.