Ny detaljplan ska möjliggöra utbyggnad av förskola

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade idag att skicka ut en detaljplan på samråd.

Den aktuella detaljplanen gäller fastigheten Halmstad 3:130 med flera, intill Kimbogårdens förskola. Ny detaljplan syftar till att möjliggöra utbyggnad av förskoleverksamhet på platsen. Länk till annan webbplats.