• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Ny budget för Halmstad – Ansvar för Halmstads förslag klubbat

Ansvar för Halmstads förslag till budget antogs av kommunfullmäktiges heldagsmöte på onsdagen.

Det innebär att det sker stora satsningar på bostadsbyggande, infrastruktur, skolor och förskolor de närmste fyra åren. Under 2024 investeras 1,4 miljarder kronor och fram till 2028 planeras det för investeringar på sammanlagt över 8 miljarder kronor. Ansvar för Halmstad består av socialdemokraterna, moderaterna och kristdemokraterna.

Vidare innebär budgetbeslutet bland annat 14 nya skolor och 14 nya förskolor under planperioden. Det sker också en stor satsning i hamnen den kommande perioden till en kostnad av 510 miljoner kronor.

Stefan Pålsson (S) som är kommunstyrelsens ordförande upprepade under debatten bilden av att han vill se byggkranar och byggställningar runt om i hela kommunen.

– Vi planerar för att bygga 800 bostäder årligen och vi gör det för att hela Halmstad ska växa, sa Stefan Pålsson.

De olika delarna av oppositionen hade egna förslag då det gällde minskade effektiviseringskrav på bland annat på barn- och ungdomsförvaltningen men också att det inte finns något förslag på att bygga ett äldreboende i Getinge. Äldreboendet har funnits med i planerna men finns inte med i planen för de kommande fyra åren.

Flera företrädare för oppositionen kritiserade också majoriteten för de dåliga betygen från olika näringslivsorganisationen kring företagsklimatet i kommunen.

Kommunfullmäktige beslutade också att kommunens skatt ska vara 20,98 kronor per beskattningsbar hundralapp för 2024. Om detta var kommunfullmäktige helt överens.

Läs mer om budgeten som antagits och de övriga partiernas förslag.

Stor enighet kring ny strategi

Det är en stor politisk enighet kring en ny strategi för Halmstads kommun. Den nya strategin sammanfattas i fyra punkter:

  • Dra nytta av läget
  • Bygga en stark samhällsgemenskap
  • Attrahera och behålla unga
  • Skapa en dynamisk arbetsmarknad.

Sverigedemokraterna hade invändningar kring frågorna om integration. Men det fanns också synpunkter från Vänsterpartiet och Miljöpartiet kring landsbygdsfrågor och flygplatsens vara eller icke vara.

Läs mer om förslaget till strategin som nu är beslutad.