• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Nu sänks parkeringsavgiften på lördagar

Från den 1 september kommer det under lördagar mellan kl. 10.00-16.00 endast kosta en krona per timme att parkera sin bil i parkeringshusen Svartmunken, Torggaraget, Gamletull och Radioplan. Den sänkta avgiften kommer att gälla fram till den 30 november 2023 och syftet är att se om sänkt parkeringsavgift ger fler besökare till Halmstad city.

Efter testperioden kommer det att göras en utvärdering för att se om kostnaden för parkering har en avgörande betydelse för centrumhandeln men också följa upp eventuella konsekvenser en låg avgift kan ge.

Förslaget, som är ett politiskt initiativ från Ansvar för Halmstad, godkändes av teknik- och fastighetsnämnden den 24 april 2023.