• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Nu påbörjas renoveringen av sista delen av Köpmansgatan

Efter att den första delen av Köpmansgatan, den mellan Bankgatan och Klammerdamsgatan, renoverades 2010, står nu den sista delen av gatan fram till Brogatan i fokus för ombyggnation. Under sommaren och hösten påbörjas projekteringen för att till våren 2024 påbörja ombyggnationen.

Modell av konstverket "Driftare" av konstnärerna Moa Lönn och Karin Auran Frankenstein

Ombyggnationen av den sista sträckan av Köpmansgatan kommer att hålla samma utformning som den tidigare renoverade delen. Det innebär likadant markmaterial, utrustning och upphöjda planteringar kommer att användas. Dessutom placeras ett helt nytt konstverk på platsen.

- Köpmansgatan är en av centrums mest välbesökta gator och ett viktigt stråk mellan stadens torg så det är kul att vi nu äntligen kan på börja arbetet med att färdigställa sista delen av gatan. Både renoveringen och konstverket är en viktig del i att skapa ett attraktivt centrum, säger Emilie Andersson, projektledare på teknik- och fastighetsförvaltningen.

Lekfullt konstverk

För att ge Köpmansgatan en unik och karaktäristisk identitet kommer konstverket ”Driftare” av konstnärerna Moa Lönn och Karin Auran Frankenstein att bli en central del av gatans utformning.

Konstverket består av färgglada former i terraso och lekfulla bronsfigurer. Temat för konstverket är hållbarhet, miljö och marint liv. Haven är det som kopplar samman oss och möjliggör liv på planeten.
Konstverket väcker frågor kring människans roll i att visa omtanke om vår stad och vårt jordklot.

I urvalsprocessen till vilket konstverk som skulle placeras på gatan har bland annat elever från Nyhemsskolan varit delaktiga. Ytterligare Halmstadbor kommer att inkluderas i framtagandet av konstverket då de kommer att bjudas in till en skräpplockardag på stranden för att samla in material som kommer att ingå i konstverket.

För att binda ihop första delen av Köpmansgatan och den kommande ombyggnationen kommer även konstnären Erik Höglunds glaskonst fortsätta att pryda gatan.

Ombyggnationen beräknas vara klart sommaren 2024.