• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Nu är det ordning på textilinsamlingen

Nu finns ett avtal som ska skapa ordning och reda i textilinsamlingen på återvinningsstationerna i Halmstads kommun. Det har slutits mellan parterna Förpackningsinsamlingen (FTI), Myrorna och Human Bridge.

Vid en inventering i våras visade de sig att merparten av de behållare för textilåtervinning som då fanns uppställda på kommunens cirka 70 återvinningsstationer saknade tillstånd. För att skapa ordning och reda uppmanade kommunen ägarna att transportera bort sina behållare.

FTI, som ansvarar för och sköter kommunens återvinningsstationer, har nu slutit ett avtal med två aktörer på marknaden, Myrorna och Human Bridge. Det innebär att aktörerna kommer att se till att behållarna töms kontinuerligt och att det är ordning och reda på platserna.

Av utrymmesskäl finns det inte textilbehållare på alla återvinningsstationer. Man kan dock även lämna kläder och skor på någon av HEM:s fyra återvinningscentraler Länk till annan webbplats.: Villmanstrand, Flygstaden, Oskarström och Getinge.