• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Kommunen vill vara behjälplig för lantbrukare drabbade av PFAS-utsläpp

Av juridiska skäl avvaktar Halmstads kommun med egna insatser i Trönningeområdet till dess att PFAS-utredningen med ansvarsfördelning är klar. Däremot är kommunen beredda att så långt som möjligt vara behjälpliga i att ge gräv- och andra tillstånd på kommunens mark så att berörda aktörer på egen hand ska kunna dra bevattningsledningar. Detta beslutade kommunstyrelsen tisdagen den 5 april.

Frågan om en alternativ lösning för vattenledningen togs upp efter ett förslag från Centerpartiet. Enligt förslaget bör kommunen omgående se till att flytta den pump som idag tar vatten från vattendrag där PFAS-utsläpp upptäckts, och istället flytta pumpen till Fylleån där friskt vatten finns. Syftet skulle vara att hjälpa de lantbrukare i området som drabbats av utsläppen och förslaget skulle innebära att den befintliga vattenledningen måste dras om.

Förslaget fick dock inte majoritet, utan i stället röstades ett förslag från Moderaterna igenom som sa att kommunen så långt som möjligt ska vara behjälpliga i att ge gräv- och andra tillstånd på kommunens mark, så att berörda aktörer på egen hand ska kunna dra bevattningsledningar.

– Lagstiftningen hindrar oss från att lägga skattemedel på åtgärder innan vi vet vilket ansvar just kommunen har kopplat till föroreningarna. Samtidigt vill kommunen vara behjälplig i denna olyckliga situation, så i det här fallet anser kommunstyrelsen att vi ska vara generösa i vår bedömning med tillstånd, säger Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande.

Moderaternas förslag fick stöd av Socialdemokraterna, övriga moderater och kommunstyrelsens vilde Fabio Ishaq.

– Vi vill hjälpa lantbrukarna så långt lagen tillåter och det gör vi med det här förslaget. Om utredningen sedan anser kommunen skyldig så kan kompensation för kostnaderna ske i efterhand, säger Stefan Pålsson (S), ledamot i kommunstyrelsen.

– Vi tycker det är orimligt att hänvisa företagarna till att vänta till ansvarsfrågan är juridiskt utredd. Därför reserverade sig Centerpartiet mot beslutet, säger Jenny Axelsson (C), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.