• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Kommunen stärker krisberedskapen

Säkerhetsläget i Europa har försämrats allvarligt efter Rysslands invasion av Ukraina. Halmstad har en god beredskap, men det extraordinära läget medför att kommunen behöver stärka sin förmåga ytterligare. Därför beslutade kommunstyrelsen den 15 mars att be kommunfullmäktige om ett extra anslag på 20 miljoner kronor för att hantera konsekvenserna av det förändrade säkerhetsläget.

Pengarna ska gå till insatser som på kort sikt stärker Halmstads kommuns krisberedskap. Det handlar bland annat om att öka IT-säkerheten, ta höjd för ökade priser på livsmedel och bränsle samt skapa en organisation som kan lösa ett akut mottagande av ukrainska flyktingar. Om inte hela beloppet används fullt ut, återförs pengarna till kommunens eget kapital.

– Säkerhetsläget har försämrats mycket på kort tid och vi behöver rigga oss för att själva kunna agera mycket snabbt. Genom detta extra tillskott till kommunstyrelsen snabbar vi upp beslutsgången avsevärt, säger Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande.

Enligt förslaget får kommunstyrelsen rådighet över pengarna, men de ska kunna omfördelas för att täcka kostnader som uppstår i olika delar av organisationen. Slutgiltigt beslut tas av kommunfullmäktige.