• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Kommunen ännu ett steg närmare ny översiktsplan

Efter hantering i kommunstyrelsen är kommunen nu ett steg närmare att anta översiktsplan – Framtidsplan 2050. Den 15 mars beslutade kommunstyrelsen att anta planen och låta ärendet gå vidare till nästa beslutsinstans.

Den 30 mars fattar kommunfullmäktige slutgiltigt beslut om översiktsplanen.