• Halmstads webbplatser

Halmstads kommun hyr Plönningeskolan för skolverksamhet

Elever från Haverdals byskola och Lyngåkraskolan kommer att gå årskurs 4–6 på Plönningeskolan fram till att en ny skola är klar. En ny skola ska byggas i Harplinge och beräknas vara klar 2028.

Antalet barn i Haverdal och Harplinge ökar och det finns behov av skollokaler. Det planeras en ny grundskola för årskurserna 4–9 i Harplinge. Den nya skolan beräknas att vara klar under 2028. Men innan en ny skola är på plats finns det behov av fler elevplatser. Därför har Halmstads kommun nu tecknat ett avtal för att hyra Plönningeskolan från och med maj 2024 till och med mitten av 2029.

Elever från Haverdal och Harplinge

Alla elever i årskurs 4–6 på Haverdals byskola och Lyngåkraskolan kommer att gå på Plönningeskolan från och med höstterminen 2024. Alla elever i Harplinge och Haverdal ska gå årskurserna 7–9 på Getingeskolan. Haverdals byskola och Lyngåkraskolan kommer att ha elever i årskurserna F–3.

- En ambition vi haft sedan vi tillträde som nytt styre har hela tiden varit att minska antalet inhyrda paviljonger. Just därför tog vi inom Ansvar för Halmstad initiativ till denna lösning. Istället för att hyra in paviljonger är vi glada att kunna hänvisa eleverna till riktiga skollokaler under tiden som den nya skolan byggs, säger Arber Gashi ordförande barn- och ungdomsnämnden.

- Det känns riktigt bra att kunna lösa lokalfrågan, både kvalitetsmässigt och kostnadsmässigt effektivt. Dessutom på en ändamålsenlig och vacker plats, säger Carl-Johan Bertilsson, ordförande teknik- och fastighetsnämnden.