• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Halmstads befolkning fortsätter att öka

Halmstads kommun fick 819 nya invånare förra året. Det visar Statistiska centralbyråns sammanställning av befolkningsutvecklingen under 2021. Totalt bodde det 104 573 personer i kommunen vid årets slut. Halmstad är fortsatt landets 17:e största kommun.

Förra årets befolkningsökning i Halmstad, 0,79 procent, blev större än riket, som noterade plus 0,70 procent. I procent räknat är dock 2021 års folkökning för Halmstad den lägsta sedan 2011.

– Vi har ökat mer än riket merparten av åren under hela 2000-talet. Halmstads befolkningsutveckling under 2021 påminner om hur det såg ut åren innan den kraftiga flyktingströmmen, säger Mårten Andersson, analytiker på Halmstads kommun.

Halmstads befolkningsökning beror till största delen på ett flyttningsöverskott, alltså skillnaden mellan antalet inflyttade och antalet utflyttade. 2021 landade flyttningsöverskottet på 581 personer medan födelseöverskottet uppgick till 218 personer. Resterande 20 personer förklaras av en justeringspost.

Negativt flyttningsöverskott mot övriga Halland

Det var dock flyttningsöverskottet mot utlandet som bidrog till befolkningsökningen. Halmstad hade bara ett svagt positivt flyttningsöverskott mot kommuner i andra län och mot övriga halländska kommuner var flyttningsöverskottet negativt för första gången sedan 2005.

I Hallands län ökade befolkningen med 3 495 personer. 340 243 personer bor nu i Halland. Samtliga halländska kommuner utom Hylte ökade sin befolkning. Varberg var den kommun i Halland som ökade mest både i antal och i procent.

Statistik från SCB för 2021 Länk till annan webbplats.
Statistik över de 50 största kommunerna Länk till annan webbplats.
Halmstads kommun statistiksida