• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Halmstad kan få ett kallbadhus

Samhällsbyggnadsutskottets politiker är positiva till idén om ett kallbadhus i Tylösand. Men på grund av förhållandena till havs och på land, är det ingen enkel uppgift att förverkliga. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 7 juni att ge positivt planbesked och gav klartecken att utreda var i Tylösand det är möjligt och lämpligt att bygga ett kallbadhus.

Dagens beslut om positivt planbesked blir startskottet för en omfattande strategisk strukturplan för turismutvecklingen i Tylösand och som prövar var det är möjligt och lämpligt att bygga ett kallbadhus och annan turistverksamhet i området.

Ett kallbadhus är ett efterlängtat inslag vid Halmstadkusten! Genom att nu inleda planeringsprocessen tydliggör vi visionsbilden för Tylösands turismutveckling som helhet, säger, Jenny Axelsson (C), samhällsbyggnadsutskottets ordförande.

En strukturplan är ett planeringsunderlag som genom fördjupade studier av olika strukturer ger en övergripande bild av hur ett visst geografiskt område kan utvecklas i framtiden.

Att man tar fram en strategisk strukturplan beror på det finns behov av att klargöra mark, vatten- och ägarförhållandena i området. Den strategiska strukturplanen skapar förutsättningar för en långsiktig utveckling av Tylösands strand. I dagens beslut lyfts flera punkter som Halmstads kommun ska undersöka i arbetet med strukturplanen:

  • En visionsbild för Tylösands turismutveckling.
  • Var och hur turismutvecklingen av Tylösand bör ske.
  • Var ett kallbadhus bäst placeras utifrån förutsättningar både på vatten och land.

Vad händer nu?

Efter att kommunen genomfört strukturplanen som berör ovan punkter kan ett planförslag tas fram. Förslaget kommer sedan gå ut på samråd där berörda får lämna sina synpunkter.

Strukturplanen beräknas ta ett år att ta fram och kommer kunna antas av kommunstyrelsen hösten år 2023. Detaljplanen beräknas ta två år att ta fram och beräknas antas i slutet av år 2025.