• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Halmstad flaggar på samernas nationaldag

På söndag den 6 februari uppmärksammar Halmstads kommun samernas nationaldag. På kommunens flaggstänger hissas då den samiska flaggan. Samerna tillhör en av fem erkänt nationella minoriteter och flaggningen är en del av kommunens arbete med att synliggöra dessa.

I Sverige finns erkänt fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.

Flaggning på nationaldagar

Samer, sverigefinnar, romer och tornedalingar har en uttalad dag som firas årligen och som Halmstads kommun flaggar på sedan 2021. Den judiska befolkningen har ingen uttalad dag eller flagga.

Halmstads kommun flaggar på följande dagar:

  • 6 februari Samernas nationaldag
  • 24 februari: Sverigefinnarnas dag
  • 8 april: Romernas nationaldag
  • 15 juli: Tornedalingarnas dag

Samernas nationaldag firas till minne av det första samiska landsmötet som hölls i Trondheim den 6 februari 1917. Det var första gången samer från skilda regioner samlades för att belysa aktuella och gemensamma frågor.

I december 2020 antog kommunfullmäktige en riktlinje för arbetet gällande nationella minoriteter och minoritetsspråk. Målet är att skydda de nationella minoriteterna, att stärka möjligheterna för minoritetsgrupperna att vara delaktiga och stödja minoritetsspråken så att de hålls levande.