• Halmstads webbplatser

Halmstad flaggar på romernas nationaldag

I dag den 8 april uppmärksammar Halmstads kommun romernas nationaldag. På kommunens flaggstänger hissar vi den romska flaggan. Romerna tillhör en av fem erkänt nationella minoriteter och flaggningen är en del av kommunens arbete med att synliggöra dessa.

Romernas flagga

Romernas nationaldag firas till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971. FN erkände vid kongressen romerna som ett världsfolk och man antog officiellt den romska flaggan och den romska nationalsången.

Nationella minoriteter och flaggning

I Sverige finns fem erkänt nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.

Samer, sverigefinnar, romer och tornedalingar har en uttalad dag som firas årligen och som Halmstads kommun flaggar på sedan 2021. Den judiska befolkningen har ingen uttalad dag eller flagga.

Halmstads kommun flaggar på följande dagar:

  • 6 februari: samernas nationaldag
  • 24 februari: sverigefinnarnas dag
  • 8 april: romernas nationaldag
  • 15 juli: tornedalingarnas dag

I december 2020 antog kommunfullmäktige en riktlinje för arbetet gällande nationella minoriteter och minoritetsspråk. Målet är att skydda de nationella minoriteterna, att stärka möjligheterna för minoritetsgrupperna att vara delaktiga och stödja minoritetsspråken så att de hålls levande.