• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Fullmäktige anslog extra pengar till personalen och godkände årsredovisningen

Vid torsdagens sammanträde med kommunfullmäktige godkändes årsredovisningen för kommunen. Den visar på ett gott ekonomiskt resultat med ett plus på 285 miljoner kronor.

Fullmäktige beslutade också att avsätta 500 kronor per anställd för en gemensam personalaktivitet som en uppskattning för medarbetarnas insatser under pandemin.

Precis som för resten av världen påverkades Halmstads kommun under 2021 av coronapandemin men trots det var det ett gott resultat för kommunen.

Det positiva resultatet beror till stor del på att kommunens skatteintäkter utvecklades bättre än vad som förväntades. Ökningen av skatteintäkter och återhämtningen av svensk ekonomi beror i sin tur bland annat på statens stimulanser till näringslivet, en kraftig ökning av inkomster från arbetslöshetsersättning och sjukpenning på grund av pandemin.

Det positiva resultatet beror också på att kommunens exploateringsverksamhet visar på ett överskott. Dessutom blev pensionskostnaderna lägre än väntat. Resultatet innebär att Halmstads kommun uppfyller kommunallagens krav på en ekonomi i balans och att kommunens egna finansiella mål har nåtts.

Pengar till personalen

Kommunfullmäktige ställde sig också bakom förslaget att uppmärksamma medarbetares insatser under pandemin. Det avsätts 500 kronor per anställd för en gemensam personalaktivitet så som middag eller underhållning.

Finansieringen sker via kommunens eget kapital, och om man behöver anlita en extern leverantör för någon av aktiviteterna ser man enligt förslaget gärna att företag inom kommunen anlitas, för att gynna det lokala näringslivet.

Totalt avsätts fem miljoner kronor till personalaktiviteten.