• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Fritt fram för bevattning från Trönningeån

Kommunen häver nu rekommendationen att inte använda Trönningeåns vatten för bevattning av grödor. Man gör det efter en fördjupad riskbedömning som utförts av Naturvårdsverket tillsammans med Livsmedelsverket.

Den fördjupade riskbedömningen gällde om det PFAS-förorenade vatten som finns i Trönningeån kan utgöra en risk för människor som konsumerar grödor som har bevattnats. Naturvårdsverkets bedömning är att det inte finns någon risk för människor att konsumera grönsaker, rotfrukter med mera – under förutsättning att bevattningen sker i begränsad utsträckning vid etablering av grödor samt under torrperioder. Detta gäller i avvaktan på att föroreningskällan för PFAS-utsläppen åtgärdas.
– Slutsatsen vi drar är att bevattning i den omfattning som skett tidigare, vid etablering av grödor samt vid torrperioder, inte utgör någon risk för människor som konsumerar den bevattnade grödan. Vi ser därför inte längre någon anledning till att avråda från bevattning, säger miljö- och hälsoskyddsinspektör Tomas Sjöstedt på bygg- och miljöförvaltningen.

Läs mer om PFAS i Kistinge industriområde