• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Förstudie om Bastionen och Norre katts park visar på stora utvecklingsmöjligheter

Vad händer med Bastionen? Det är en fråga som många har ställt sig genom åren. En förstudie som tar ett helhetsgrepp över Norre katts park, Bastionen, Norre port och vallarna är nu klar. Förstudien visar på att denna historiska del av staden har stor utvecklingspotential.

På tisdag, den 12 januari, presenteras förstudien för kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott och i slutet av januari för politikerna i kommunstyrelsen.

En större del av stadslivet

Förstudien visar bland anant förslag på hur Norre katts park, Bastionen, Norre port och vallarna skulle kunna utvecklas för att bli en integrerad del av stadslivet. Här är några exempel:

  • Mer inbjudande och lockande entréer
  • Tydliga funktioner och aktivitetsytor som gör att människor vill vistas i parken sommar som vinter, dagtid och kvällar.
  • Tydliga kopplingar och stråk från omgivningen till området, men även genom området
  • Ett exempel är Fredriksvallsgatan som med tydliggjord entré och stråk genom parken kopplas till Nissan.
  • Fler sittplatser och toaletter.
  • Utveckling av Rotundan och dess verksamhet.

– Med denna omfattande förstudie, i vilket en bredd av kompetenser har medverkat, har kommunstyrelsen nu ett bra underlag för att så småningom fatta beslut om vilken inriktning man vill se för utvecklingen av parken, Bastionen och Norre port och vallarna. För att gå vidare och ta ett första steg mot ett genomförande behöver vi initialt också utreda vad som kan göras inom ramen för gällande detaljplaner och eventuellt ta fram ny detaljplan för området, säger Martina Pihl Fritsi, planarkitekt på Halmstads kommun.