• Halmstads webbplatser

Finalisterna till arkitekturpriset utvalda

Finalisterna till kommunens arkitekturpris är nu beslutade av byggnadsnämnden. Finalister i år är Skolberget i Oskarström, Fyllingeskolan F-3, Kvarteret Möllegårdar och Villa Granliden. Och det är nu upp till allmänheten att rösta på sin favorit.

Utifrån ett nomineringsförfarande i våras där allmänheten fick lämna in sina förslag valdes sju stycken nominerade fram. Dessa projekt ställdes mot varandra och har analyserats utifrån kriterierna för Halmstads arkitekturpris. Utifrån detta valde byggnadsnämnden ut de fyra finalisterna - som är olika typer av projekt och har en variation i skala och förutsättningar. De fyra finalisterna för Halmstads arkitekturpris 2024 visa på bredd i vår stad.

- Gemensamt för de fyra finalisterna är att de har starka bärande arkitektoniska idéer från start till slutfört projekt. Samtliga förslag är väl anpassade till sin omgivning och skapar att mervärde både för staden och på sin plats. Alla projekt visar på en god förståelse för brukarperspektivet och kan på så sätt skapa arkitektur med höga upplevelsevärden. Finalisterna har ett tilltalande formspråk där idé, rumsgestaltning, materialbehandling och detaljeringsgrad håller en hög nivå, säger Johanna Runge, arkitekt.

Finalisterna

 • Skolberget i Oskarström
  En varsam restaurering av den gamla gymnastikhallen som tillsammans med nya funktioner har tillkommit i form av: restaurang, och café. Med platsens förutsättningar har man genomfört ett projekt från vision till verklighet som skapar mervärde för hela Oskarström.
 • Fyllingeskolan F-3
  En nybyggnation av en skola för 300 elever som har uppförts i ett bostadsområde i Fyllinge. Här har man låtit skolbyggnaden ta sin plats i området som ett landmärke. Flexibilitet av lärandemiljöer format efter barnens behov skapar mervärde.
 • Kvarteret Möllegårdar
  I det nyplanerade området i Ranagård ligger det nybyggda kvarteret Mölle gårdar. De åtta flerbostadshusen är omgivna av rapsfält och skog. Med en genomtänkt placering och avvägning i skala har man låtit flerbostadshusen förhålla sig till omgivningen och skapa sammanhållna innergårdar.
 • Villa Granliden
  Nybyggnation av enbostadshuset Villa Granliden är belägen på en liten höjd i Steninge. Här har man låtit uppföra en enkel volym som visar respekt för landskapet och värnar om befintliga värden på platsen samtidigt som man förstärker dem.

Allmänheten bestämmer

Nu är det upp till allmänheten att rösta fram sin favorit till vinnare. Röstningen stänger i 31 augusti. Läs och se mer om de fyra finalisterna och rösta på din favorit. Länk till annan webbplats.Vinnaren offentliggörs senare i höst.