• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Extra pengar till Halmstads första cykelgarage

Teknik- och fritidsnämnden beslutade idag att förslå kommunfullmäktige att bevilja ett tilläggsanslag på 860 000 kronor för att kunna genomföra investeringen av ett cykelgarage vid Resecentrum.

I planeringsdirektivet med budget 2022-2026 tillsattes en budget på 1,5 miljoner kronor för att bygga ett säkert cykelgarage vid Resecentrum. På grund av ökade kostnader för material och markprojektering kommer inte budgeten att hållas och därför ansöks om extra anslag. Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige.

Cykelgaraget är tänkt att bli Halmstads första låsta garage med plats för 46 cyklar. Garaget kommer att vara öppet dygnet runt för den som köper ett abonnemang och det kommer också vara möjligt att ladda och låsa in sitt batteri till sin elcykel.

— Dagens läge i omvärlden gör att kostnaderna i flera projekt kommer att öka men att kunna erbjuda en säker och smidig parkeringsmöjlighet för cyklar är viktigt, säger Håkan Björklund (C), ordförande teknik- och fritidsnämnden.