• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Enslövs ​kyrkogård vinnare av arkitekturpriset 2021

Vinnare av 2021-års arkitekturpris är nya ceremoniplatsen på Enslövs kyrkogård. Ett projekt genomsyrat av lokal kreativitet och god samverkan mellan beställare, arkitekt och hantverkare som har resulterat i ett stämningsfullt rum i harmoni med naturen.

Ceremoniplatsen vid Enslövs kyrkogård föddes ur ett behov från församlingen då allt fler begravs i urnor. Gravplatsen ligger med utblickar mot det intilliggande jordbrukslandskapet och med specialdesignade ljusspiror som symboliserar de som lämnat oss.

- Det som arkitekten och byggherren har skapat är ganska makalöst faktiskt. Och extra roligt är det ju att de har gjort det i samarbete med lokala samarbetspartners, berömmer Jan Prytz, byggnadsnämndens ordförande.

Ceremoniplatsen är skapad för att ge upplevelsen av ett stillsamt kyrkorum utomhus. Stort fokus har lagts vid att använda hållbara gedigna material. Mittgång med pollarbelysning, häckar och träd leder fram till en öppen plats med en karaktärsfull portik av trä som ramar in landskapet. Platsen omgärdas av granitstenmurar och under pergolor i trä finns sittplatser. En centralt placerade vattenspegel blir en naturlig samlingspunkt.

Juryns motivering
Med utgångspunkt i platsen och i landskapet, i församlingens behov och en önskan om att skapa ett stillsamt harmoniskt rum har den nya ceremoniplatsen vuxit fram. Pollarbelysning, häckar och träd leder fram till en cirkulär, öppen plats. En mjukt formad portik av trä ramar in landskapet likt en altartavla. Glimrande ljusspiror skapar stämning och minner oss om livets gång. Kreativt medskapande, ett holistiskt perspektiv och samarbete med lokala konstnärer, hantverkare och entreprenörer har genomsyrat hela projektet. Resultatet är enastående.

Byggherre: Svenska kyrkan.
Arkitekt: White arkitekter, Halmstad

Pristagare av kommunens arkitekturpris 2021

Karin Persson och Mats Eliasson, från Svenska kyrkan, Anna Melin från White arkitekter, Fredrik Luhanka, vice ordförande i byggnadsnämnden samt Kjell Helgesson från Svenska kyrkan var på plats när årets pris delades ut.

en bild på 2021-års vinnare av Halmstads arkitekturpris – nya kyrkogården i Enslöv

2021-års vinnare av Halmstads arkitekturpris – en stillsam ceremoniplats i Enslöv

ENSLÖVS KYRKOGÅRD i kvällsljus