• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Året runt-parkering vid Skallkrokens hamn antas

Förslaget om ändring av detaljplan för Skallkrokens hamn, Särdal 2:39 antas efter beslut i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 16 augusti.

Detaljplansändringen går ut på att de säsongsbestämmelser som idag reglerar när husbilar får lov att parkeras vid Skallkrokens småbåtshamn tas bort. På så vis blir det möjligt att parkera husbilar på platsen året om.

Ändringsförslaget har nyligen varit ute på granskning. Inga sakägare eller remissinstanser hade då synpunkter på förslaget.