• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

8 661 giltiga namnunderskrifter – frågan om folkomröstning tas upp i fullmäktige

Antalet invånare som skrivit på för en lokal folkomröstning om det planerade hotellet på Österskans är tillräckligt många. Det visar den granskning som Halmstads kommun gjort av namnlistorna som lämnats in.
– Alla formella krav är uppfyllda för att kommunfullmäktige ska ta upp frågan, säger Andreas Bergman (M), kommunfullmäktiges ordförande.

Den 8 mars lämnade representanterna för folkinitiativet, som arbetar för att få till stånd en folkomröstning om det planerade bygget av ett hotell på Österskans, in ungefär 10 000 namnunderskrifter till kommunen.

Dagen efter började personal på kommunens kansli sin granskning av namnunderskrifterna. För att räknas som giltig måste en enskild namnunderskrift innehålla egenhändig namnteckning, namnförtydligande, adressuppgift, personnummer och datum. Personen måste vara folkbokförd i Halmstads kommun. Namnunderskriften får inte vara äldre än sex månader när den lämnas in till kommunen.

– Ungefär tio personer har arbetat med granskningen. De har gjort ett gediget och noggrant arbete, och arbetat två och två för att kunna dubbelkolla så allt blir rätt. Ibland har det varit rena detektivarbetet när det varit svårt att tyda till exempel siffor i ett personnummer, säger Susanne Mared, kanslichef på Halmstads kommun.

87 procent giltiga

Efter att en namnunderskrift bockats av som giltig har personen stämts av mot folkbokföringen. I Halmstad bor 80 754 röstberättigade invånare, visar nya siffror från Valmyndigheten. Det behövs alltså 8 075 giltiga namnunderskrifter för att frågan om att hålla en lokal folkomröstning ska tas upp i kommunfullmäktige.

– Vår granskning visar att kravet uppfylls med god marginal. Av de 10 006 namnunderskrifter som lämnats in till kommunen är 8 661 giltiga, vilket motsvarar 87 procent, säger Susanne Mared.

Äldre än sex månader

Totalt underkändes 1 345 namnunderskrifter (13 procent). De allra flesta, 53 procent, underkändes eftersom de var äldre än sex månader då de lämnades in till kommunen. Exempel på andra vanliga anledningar till underkännande:

  • dubbletter, 220 stycken, (16 procent)
  • ofullständiga personnummer, 199 stycken (15 procent)
  • ej folkbokförd i Halmstads kommun, 106 stycken (8 procent)

En rapport över hur granskningen är genomförd och av dess resultat beräknas vara klar under april månad. Rapporten är en del av det underlag som kommer finnas med inför beslutet i kommunfullmäktige.

Vad händer nu?

Granskningen visar att de formella kraven är uppfyllda. Nu kommer kommunledningsförvaltningen att bereda ärendet och sedan ska frågan upp till kommunfullmäktige för beslut.

– Den 25 maj kommer ärendet upp i kommunfullmäktige. Det blir då beslut om det ska hållas en folkomröstning eller inte, säger Andreas Bergman.

Det här är kommunens planer för Österskans och det planerade hotellet i centrala Halmstad.

Om kommunens planer för Österskans och varför det planeras för hotell

Om du vill veta mer om folkomröstningen.