• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

365 dagar av krig

Idag för ett år sedan, rullade ryska stridsvagnar in i Ukraina med ont i sinnet och kriget var ett faktum. Halmstads kommun visar sin solidaritet bland annat genom att ukrainska flaggan vajar utanför Rådhuset och till kvällens syns den projicerad på Teaterns vägg och vid Slottet.

Rådhuset med gula och blå flaggor i förgrunden

Den 24 februari hedrar Halmstads kommun Ukraina genom att flagga med svenska och ukrainska flaggan.

– Idag skänker vi en extra tanke till alla de som tvingats lämna sina hem under de allra värst tänkbara formerna. Halmstad, Sverige och Europa står enade i solidaritet med det ukrainska folket, djupt övertygade om att människors längtan efter fred, frihet och demokrati aldrig kan krossas, säger kommunstyrelsens ordförande Stefan Pålsson (S).

Kriget i Ukraina har präglat människorna både i Ukraina och grannländerna. Världen reagerade med bestörtning, ukrainska flaggor hissades runt om i Europa för att visa solidaritet med Ukrainas folk, samtidigt som mängder av frivilliga hjälpte människor att komma ut ur det krigshärjade Ukraina.

Många länder har öppnat sina armar och tagit emot flyende familjer och husdjur för en fristad undan bomber och raketer. Sverige och Halmstad är inget undantag. På några få dagar lyckades Halmstads kommun iordningställa sängplatser, mat och andra förnödenheter och kunde välkomna 194 ukrainare som flytt sitt hemland.

Skapa ett nytt liv

En av dessa är Anna Brezel, en stolt ukrainsk kvinna som kom till Halmstad för en fristad. Hon berättar om hur det är att ha förlorat sitt hem, arbete och vänner.

– Första tiden fanns hoppet om att jag snart kunde resa tillbaka hem och återvända till mitt vanliga liv. Men nu när det gått ett år inser jag att jag mist allt och att jag måste skapa ett nytt liv, det är inte helt lätt.

– Kriget har inneburit många svårigheter och är en besvärlig situation för alla ukrainare och det krävs både kraft och styrka för att klara av att starta ett nytt liv i ett annat land. I tider som dessa är det viktigt med solidaritet och medkänsla, säger Anna Brezel.

303 ukrainare

I Halmstad bor idag 303 personer som flytt kriget i Ukraina. En av dessa är Viktoria som bor på ett boende i Halmstad. Hon säger att hennes plan är att återvända hem till Ukraina, när det är fred igen.

– Men under tiden önskar jag att lära mig språket och hitta ett arbete så jag kan försörja mej.

Detsamma säger Olena och Liudmyla, att lära sig språket är det viktiga för att kunna arbeta, även om de vill återvända hem när och om kriget är över.

Flera olika insatser bedrivs idag på och utanför de kommunala boendena med fokus på att integrera ukrainare via språk, deltagande i aktiviteter, jobb, och med fokus på hälsa med mera. Civilsamhället gör ett stort och viktigt jobb i detta avseende. Halmstads kommun har ett nära samarbete med Röda Korset som är en viktig aktör i arbetet.

– Vi fortsätter att kämpa tillsammans med Halmstadborna för demokrati, för ett fritt Ukraina och allas lika värde, säger Magdalena Engelsz, Röda Korset Halmstad.

Fakta

  • Halmstads kommun har tagit emot 194 av 206 anvisningar från Migrationsverket. Det är då 12 anvisningar kvar från Migrationsverket att ta emot innan Halmstads kommun nått sin måluppfyllelse för 2023.
  • 156 ukrainare är bosatta i kommunens två boenden, då några har återvänt till Ukraina eller andra länder, avvikit, eller ordnat eget boende.
  • Total i Halmstads kommun finns enligt Migrationsverkets senaste uppgifter 303 ukrainare bosatta i Halmstads kommun fördelat på två kommunala boenden, eget boende och boende i Migrationsverkets regi.
  • 50 ukrainska barn går i grundskola i Halmstads kommun.
  • Av de 303 ukrainare som är bosatta i Halmstads kommun är 200 kvinnor, 103 män. 100 personer är i åldern 1–17 år 203 stycken är 18-65 år gamla.