Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu påbörjas förvandlingen i Linehedsparken

Under 2014 görs bland annat en ny hundrastgård, agilitybana, en ny motionsslinga och ett större utomhusgym. Buskar har tagits bort ur trygghetssynpunkt och istället planteras 120 träd från hela världen. Maskiner och ett så kallat ”prova på”-arbetslag jobbar nu för fullt i Linehedsparken för att göra verklighet av de stora förändringar som planerats det senaste året.

Boendes önskemål

För ett år sedan hölls medborgardialog med boende och en del föreningar runt Linehedsparken. Önskemålen som framkom var att parken skulle främja aktivitet för både människor och djur, vara en mötesplats och en plats för arrangemang, och att Linehed skulle vara en grönskande park.

Många av önskemålen går i uppfyllelse redan 2014. Nu påbörjar teknik- och fritidsförvaltningen förvandlingen, med hjälp av sex stycken ungdomar i arbetsmarknadsåtgärder. En hundrastgård med ny belysning byggs samtidigt som en träningsbana för agility anläggs i en av de befintliga hundrastgårdarna.

En träningsbana i form av en grusad löparslinga på 850 meter anläggs också i parken. I anslutning till slingan läggs ett större fitnessgym med ett tiotal stationer. Gymet, som blir ett av Halmstads större utegym, kommer att belysas så det känns tryggt att använda även kvällstid.

Trygghet och träd

Trygghetsvandringar i parken visade att främst barn kände sig otrygga vid större buskage. Större partier med buskar är nu borttagna, och istället planteras 120 träd från jordens alla hörn under året. Målet är sen att ta fram pedagogiskt material om de olika världsdelarna och dess träd, så att man på egen hand ska kunna lära sig mer om jordens natur bara genom att besöka Linehedsparken.

Öster får nu också en ätbar park. Både fruktträd och bärbuskar planteras i den östra delen av Linehedsparken. Intill fruktlunden anläggs en grillplats med stockar som sittplatser. I området förbereds också för stadsodling i samverkan med Studiefrämjandet. Ännu är inga avtal tecknade, men tanken är att kommunen tillhandahåller odlingsytor medan Studiefrämjandet står för odlandet genom sitt kursutbud.

Amfiteatern

Sedan tidigare är amfiteatern i Linehedsparken upprustad och tillgänglighetsanpassad, och den kommer att hyras ut till arrangemang från och med sommaren då elanslutningen är klar. Det som också återstår är konstnärlig utsmyckning av murarna som sker i samverkan med kulturförvaltningen.

År 2015 planteras mer blommor i parken för att ge lite färg, och en upprustning av lekplatsen i södra delen planeras. Det blir också fler mötesplatser och grillplatser. En boulebana och en förbättring av bollplanen planeras också, och dessutom finns mycket överskottsmassor efter arbetena som görs, som kan skapa nya möjligheter i parken.

Fakta Prova på:

Ett arbetslag med sex stycken ungdomar jobbar i parken med handledning. Arbetslösa ungdomar, 18-24 år, som är inskrivna i jobbgarantin för unga hos Arbetsförmedlingen kan söka en prova på-plats inom Halmstads kommun. En prova på-plats inleds med tre månaders praktik följt av en tidsbegränsad anställning i tre månader.