• Halmstads webbplatser

Ytterligare åtgärder för att förbättra trafikmiljön på Brogatan

Trots införandet av nya trafikregler på Brogatan och Hvitfeltsgatan fortsätter problemet med höga hastigheter och buskörningar. Därför införs nu ytterligare hastighetssänkande åtgärder i form av så kallade chikaner.

Chikanerna är i form av trädplanteringar i stora kärl som placeras ut som trafikhinder för att tvinga bilisterna att sänka hastigheten. Lösningen kommer bidra till en positiv förnyelse av stadsbilden eftersom Brogatan blir både trevligare och grönare att vistas på.

Under 2021 infördes nya trafikregler på Brogatan och Hvitfeldtsgatan vilket innebär att det är körförbud på delar av de aktuella vägarna mellan klockan 21.00 och 04.00, alla dagar. Syftet var att få ner de buskörningar som främst skedde under kvälls- och nattetid.

– Vi ser att det är färre buskörningar på kvällar och helger men det är fortfarande många som kör alldeles för fort på gatan. Därför har vi på kommunen tillsammans med Polisen, bestämt att placera farthinder för att se om det påverkar trafikmiljön, säger Shadab Amoor, trafikmiljöingenjör på teknik- och fastighetsförvaltningen.

Då Brogatan är en högt trafikerad gata för bussar med cirka 500 bussar per dygn är fartgupp inte ett alternativ då det påverkar busschaufförernas arbetsmiljö negativt.

Chikanerna kommer att placeras ut runt april/maj månad och efter sommaren görs en utvärdering tillsammans med Polisen.

Fakta om trafikreglerna

Från och med den 1 januari 2021 råder körförbud på Brogatan och Hvitfeldtsgatan mellan klockan 21.00 och 04.00, alla dagar. Sträckan på Brogatan som omfattas av körförbudet går mellan Skepparegatan och Barnhemsgatan, sträckan på Hvitfeldtsgatan går mellan Stenvinkelsgatan och Karsten Rönnowsgatan. Körförbudet gäller inte alla fordon. Moped klass II och behörig trafik får fortsätta att köra på de aktuella sträckorna dygnet runt. Med behörig trafik menas fordon för boende på Brogatan (nr 40-52 på norra sidan, nr 31-43 på södra sidan) och Hvitfeldtsgatan (nr 9-14 på västra sidan, nr 12-18 på östra sidan), buss i linjetrafik, taxi, leveransfordon som är avsedda för varudistribution, fordon för tidnings-, post-, eller paketdistribution, fordon med tillfällig dispens beslutad av Halmstads kommun, fordon för renhållnings- och underhållsarbeten vid skötsel av gator och allmän plats, transporter av sjuka eller rörelsehindrade, färdtjänst samt fordon inom vaktbolag.