• Halmstads webbplatser

Varsel om strejk i kök

På torsdag klockan 07.00 kan det bli strejk vid nio kök i Halmstads kommun.

Det är fackförbundet Kommunal som lagt varsel om strejk och det berör ett 60-tal medarbetare. Dessa kök producerar omkring 8 000 av de totalt 18 000 portioner mat som dagligen serveras i Halmstads kommun.

Det pågår medling mellan parterna med stöd från medlingsinstitutet. Möjligheten att parterna kaN komma överens finns alltså.

Halmstads kommun har analyserat konsekvenserna om varslet löses ut och förberett vilka åtgärder kommunen kan vidta för att lösa de lagstadgade krav kommunen har.

 • Inom grund- och förskola kommer antalet rätter som serveras att begränsas till anpassad meny. Frukost och mellanmål serveras som vanligt.
 • När det gäller special- och individanpassad kost kommer detta lösas i så stor utsträckning som möjligt. Enskilda vårdnadshavare kan dock komma behöva diskutera med ansvariga i verksamheten för att hitta lösningar för berörd elev.
 • På gymnasieskolorna, där det inte finns lagkrav på lunch, serveras en enklare lunch.
 • Inom äldrevården och socialförvaltningen kommer mat att distribueras men det blir en begränsad meny.

— Det är förhandlingar som sker på nationell nivå. Det vi har gjort är att hitta lösningar som kan genomföras utan att överträda regelverket vid en konflikt och för oss är det viktigt att ha en öppen och bra samverkan med Kommunal, en relation vi vill bibehålla även efter det att konflikten är över, säger Leif Johansson förhandlingschef i Halmstads kommun. Förhoppningen är naturligtvis att det finns ett avtal på plats innan Kommunals varsel träder i kraft.

Köken som berörs är:

 • Vallåsskolan
 • Sannarpsgymnasiet
 • Sturegymnasiet
 • Nyhems Äldrelägenheter
 • Östergårdsskolan
 • Getingeskolan
 • Kattegattsgymnasiet
 • Söndrumsskolan F-5
 • Söndrumsskolan 6-9