• Halmstads webbplatser

Vårdförbundet och SKR och Sobona inte överens — blockaden har trätt i kraft

Den 6 maj varslade Vårdförbundet om blockad och varslet gäller övertid-, mertid- och nyanställning. Parterna har inte lyckats komma överens och blockaden har nu trätt i kraft. Det innebär ett förbud mot nyanställning, övertids- samt merarbete.

Yrkesgrupper i Halmstads kommun som berörs är framför allt sjuksköterskor och skolsköterskor.

Blockaden berör 29 kommuner i landet och i Halmstads kommun är hemvårdsförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen, socialförvaltningen samt utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen berörda.

— Det är olyckligt att Halmstads kommun berörs av blockaden. Vi har för att minimera påverkan för invånarna säkerställt bemanningen för att klara vårt uppdrag. Vi hoppas att medling kan komma i gång och ge ett resultat så att blockaden hävs, säger Leif Johansson, förhandlingschef på Halmstads kommun.

Halmstads kommun har förberett sig under en längre period för att kunna hantera situationen och för att minimera risken för negativ påverkan.