• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Valutvärdering visar att det är svårt att välja

Halmstads kommun har gjort en utvärdering kring varför valdeltagandet på Andersberg och Vallås sjönk betydligt i valet september. Syftet var både att ställa frågor om varför man inte gick och röstade och om informationsinsatserna nådde fram.

Utvärderingen baseras på 450 intervjuer som genomfördes på olika språk. Resultatet visar att kommunens insatser för att öka kännedom om valet har fåt stort genomslag. Av de svarande uppger 92 procent att man sett informationskampanjen som bestått av bland annat affischer, sociala medier och samtal med förtroendevalda och valinformatörer. Av de intervjuande svarade 9 procent att de valde att rösta tack vare kampanjen.

Lågt på Vallås

I de valdistrikt där valdeltagandet är lågt på Vallås och Andersberg sjönk andelen röstande 2022 trots kampanjen. De främsta orsakerna till att inte rösta är enligt utvärderingen ett bristande förtroende för politiker och svårighet att välja politiskt parti.

- Utvärderingen ger oss viktiga insikter. Jag är glad att kommunstyrelsen fortsätter att prioritera frågan som politiskt mål för att stärka tilliten och förtroendet för kommunen, säger Karin Back, strateg social hållbarhet.

Kostnaderna för de valstärkande insatserna uppgår till 600 000 kr och innehåller bland annat en stor demokratidag för samtliga gymnasietreor, affischer och annonser.

Utvärderingen presenterades vid en pressträff på Medborgarservice på Andersberg. Kommunstyrelsens ordförande Stefan Pålsson deltog och i samband med träffen besökte han en språkkurs, med ABF som arrangör, för att samtala om valdeltagandet.