• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Vägar stängs av under Volvo Car Scandinavian Mixed

Tävlingen Volvo Car Scandinavian Mixed genomförs på Halmstad Golfklubb mellan den 9 till 12 juni och förväntas locka cirka 80 000 besök. Därför vidtar Halmstads kommun ett antal åtgärder för att trafiken skall fungera så bra som möjligt under tävlingsdagarna.

Vissa vägar i tävlingsområdet kommer att vara avstängda under tiden den 9 till 12 juni mellan klockan 07.00-19.00.

Avstängningen gäller följande vägar:

  • Kungsvägen (delen Tylöbäck - Tångvägen)
  • Tångvägen (delen Kungsvägen – Rådjursvägen)
  • Frösakullsvägen

Parkering
Det finns två huvudparkeringar för evenemanget. En parkering vid First Camp Karlstorp och den andra vid First Camp Tylösand. De besökande till tävlingen hänvisas till dessa parkeringar. På respektive parkering finns möjlighet för laddning av elbilar.

I hela området kring tävlingsområdet kommer det att råda skärpt och utökad parkerings- och trafikövervakning.

Busstrafiken kommer att släppas igenom avstängningarna och kör därmed som vanligt.

- Ett evenemang av denna storlek medför vissa trafikstörningar som köer och väntetider. Vi rekommenderar alla att lämna bilen hemma och istället ta sig till tävlingen med buss eller på cykel, säger Niclas Leidhem, trafikingenjör på teknik- och fastighetsförvaltningen.