• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Vad kostar en skola?

Barn- och ungdomsförvaltningen går mot tuffare ekonomiska tider. Den tilldelning av resurser som barn- och ungdomsnämnden utgår från idag täcker inte kostnaderna för att alla skolor att ha undervisning som är tillgänglig för alla elever. Det visar en utredning som barn- och ungdomsförvaltningen gjort.

På barn- och ungdomsnämndens sammanträde i december presenterades en utredning. Den visar att tilldelningen av resurser till skolenheterna inte i tillräcklig omfattning täcker de kostnader det skulle innebära för förvaltningens skolor att ha en undervisning som är tillgänglig i alla sammanhang, under hela dagen för alla elever. Utredningen visar att nuvarande resursfördelningsmodell inte möter flera av de utmaningar rektorer i skola upplever idag. I rapporten framgår det att nuvarande modell inte skapar en tillräcklig förutsägbarhet och stabila planeringsförutsättningar.

Barn- och ungdomsförvaltningen har under 2022 utrett vad en skola egentligen kostar, om man skulle utgå ifrån verksamhetens behov. Under fredagen gav nämnden förvaltningen uppdraget att göra en fördjupad utredning av nuvarande resursfördelningsmodell för jobba vidare och möta framtidens utmaningar.

Tuffare ekonomiska tider

I november antog barn- och ungdomsnämnden en preliminär budget för år 2023 på 2,4 miljarder kronor. Det preliminära beslutet visar samtidigt att barn- och ungdomsnämnden går mot tuffare ekonomiska tider vilket kommer att påverka hela förvaltningen framåt.

För att nå en budget i balans föreslås effektiviseringar inom skola med 17 miljoner kronor, 14 miljoner kronor inom förskola och 14 miljoner kronor inom övriga verksamheter. I januari kommer nämnden att fastställa budgeten för 2023