• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Utökat planuppdrag i Harplinge

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 6 september att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ändra ytterligare en detaljplan i Harplinge. Under åren har kommunen identifierat flera fastigheter i området med behov av ny detaljplan i takt med att Harplinge växer och utvecklas.

2020 lämnades ett planuppdrag för två fastigheter strax söder om centrala Harplinge; en där kommunen tidigare drivit äldreboende och förskola, och en som sedan 1980-talet är en privatbostad. Planuppdraget syftar till att se om det går att ändra de idag snäva och avgränsande detaljplanerna för fastigheterna, för att i stället göra detaljplanerna lite bredare i syfte att möta framtidens behov och efterfrågan i området.

I samband med dagens beslut i samhällsbyggnadsutskottet utökades planuppdraget från 2020 att inkludera ytterligare en fastighet. Den tredje och senaste fastigheten ligger i närheten av de andra två och har tidigare använts som fritidsgård, men har de senaste åren hyrts ut till en privat aktör som driver gym i lokalerna.

I planuppdraget ingår att pröva bostads-, kontors- och skoländamål för samtliga fastigheter.