• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Utbildningssatsning för stärkt företagsklimat

Ett gott bemötande och en hög servicenivå. Det är viktiga ingredienser i Halmstads kommuns väg för att nå ett starkt företagsklimat. Som en del i det pågående arbetet förbereds just nu ett omfattande digitalt utbildningspaket för både tjänstepersoner och politiker.

Alla vi i kommunkoncernen behöver förstå hur vi i vår egen roll kan bidra till ett bättre företagsklimat. För vissa är ansvaret större och ambitionen med den här internutbildningen är att förbättra servicen och bemötandet och det gör vi bland annat genom att öka kunskapen om företagarnas förutsättningar och behov, säger Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande.

Ett långsiktigt arbete pågår

Halmstads kommun har pekat ut den höga målsättningen att nå Sveriges bästa företagsklimat. För att nå dit krävs ett genomgripande, strukturerat och långsiktigt utvecklingsarbete – och ökad kunskap. Just nu pågår därför inspelning av filmer för ett digitalt utbildningspaket i näringslivskunskap, kundservice och bemötande.

Varje verksamhet kan bidra till starkt företagsklimat

– Vår förhoppning är att utbildningarna ska leda till bra samtal på avdelningsnivå i hela vår kommunkoncern, där varje verksamhet identifierar hur den på bästa sätt kan bidra till ett stärkt företagsklimat, säger Lina Siljegård, tillväxtdirektör.

I den näringslivsstrategi som kommunstyrelsen antog 2019 pekas just företagsservice och dialog ut som två av flera viktiga utvecklingsområden. Inom dessa är även flera andra insatser i gång för att höja kvaliteten i kommunkoncernens arbete. Ett exempel är en ny, kundanpassad, webbplats för företagare som lanseras om några månader.

– Vi politiker i kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling kommer också, så snart pandemiläget tillåter, att fortsätta med regelbundna företagsbesök för att bättre förstå företagens villkor, säger Jonas Bergman.

Utvecklingsarbetet kommer att ledas av den nya näringslivschef som tillträder 1 januari: Niclas Simonsson.