• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Upphandling klar för Mjellby konstmuseum

Arbetet med att renovera och bygga om Mjellby konstmuseum kan nu påbörjas och om allt går enligt plan kan museet öppna igen hösten 2024.

– Det här är ett viktigt steg i att bevara och utveckla Halmstadgruppens kulturarv för framtida generationer, säger Karolina Petersson, chef Mjellby konstmuseum.

Museet har över 800 konstverk av gruppen som nu får ändamålsenliga och moderna lokaler.

I renoveringen ingår en mindre tillbyggnad för konsthantering och magasin. Dessutom kommer befintliga lokaler rustas upp och få ett kontrollerat klimat som krävs för att fortsätta kunna utveckla utställningsverksamheten med nationella och internationella utställningar.

– Nu bygger vi framtidens museum, säger Karolina Petersson. Som Nordens enda surrealistmuseum är Mjellby konstmuseum redan i dag ett viktigt besöksmål i Halmstad som genererar betydande turistintäkter. Renoveringen kommer göra Mjellby konstmuseum ännu mer attraktivt.

Upphandlingsprocessen fick avbrytas våren 2022 på grund av de kraftiga prisökningarna på byggmarknaden som kom av läget i omvärlden. Därefter har en ny upphandling gjorts.

– Vi kommer nu sätta oss ner tillsammans med vår upphandlade entreprenör och ta fram en tidsplan. Vi beräknar att renoveringen och ombyggnaden tar cirka 15 månader att genomföra så om allt går enligt plan kan museet öppna hösten 2024, säger Lina Brandelius, avdelningschef på teknik- och fastighetsförvaltningen.

Bakgrund och fakta

  • Mjellby konstmuseum som är Halmstadgruppens museum, grundades 1980 av Viveka Bosson, dotter till Erik Olson i Halmstadgruppen. Sedan 1998 ägs och drivs museet av Halmstads kommun. Museet har en samling på ca 800 verk av Halmstadgruppen.
  • Antal besökare 2019: cirka 22 000
  • Lokalerna behöver renoveras och uppgraderas för att säkerställa att konsten bevaras på ett ansvarsfullt sätt och möta de krav som ställs på nationella och internationella inlån.
  • Planerad öppning hösten 2024.