• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Uppfräschning av Österskans

Gräsytor, fler sittplatser och träd i både urnor och mark samt en ”pop-up”-lekplats. Så kommer Österskans att fräschas upp i väntan på besked om hur en permanent omvandling av området kommer se ut. Arbetet påbörjas i april och planeras vara klar i slutet av maj.

Illustration över hur området på Österskans kommer att fräschas upp.

I samband med folkomröstningen 11 september 2022 där Halmstadborna röstade nej till ett hotell på Österskans pausades även den större tillfälliga upprustningen av området. Nu påbörjas arbetet igen, men i en mindre skala.

Pop-up lekplats och matservering

För att få klart området till sommaren har det ursprungliga förslaget gjorts om och fokuserar nu på mer aktivitet. Dels kommer den populära äventyrsgolfbanan tillbaka men det placeras även en så kallad ”pop-up” lekplats på området. ”Pop-up” lekplatsen är en lekfullt utformad container med tillhörande rutschkana. I området kommer det även att säljas glass samt mat och dryck med möjlighet till försäljning året om.