• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Tydligt trendbrott i bygglovshandläggningen

Få ärenden i kön, handläggningstider som kortats ner med två veckor och 25 procent förbättrade siffror i Nöjd-kund-index. Tydliga bevis på att servicenivån och effektiviteten i bygglovshandläggningen nu visar på en klar förbättring.

De resurser som i våras tilldelades kommunens bygglovsproblematik var sprunget ur den kritiska revisionsrapport som kom i slutet på förra året, och som pekade ut handläggningstiderna, service och bemötande som stora brister tvungna att hanteras omgående.

Som en effekt av rapporten har fler resurser tillsatts på bygglovsavdelningen så att exempelvis fler numera handlägger ärenden. Detta har i sin tur betytt att handläggningstiden som tidigare i våras var på cirka nio veckor nu kortats ner till cirka sju veckor. Handläggarna har gjort tuffa prioriteringar som gett resultat samt varit offensiva i kontakter med dem som har en ansökan för bygglov inlämnad i betydligt större utsträckning än tidigare. Antalet ärenden har gått ner från cirka 170 stycken i våras till en mycket mer hanterbar situation.

- Vi är medvetna om att vi har en lång väg framför oss och är mycket ödmjuka inför det. Vårt läge är idag mycket bättre och vi har knappt någon kö jämfört med i våras. Handläggarna har nu en mer hanterbar situation vilket märks med färre samtal från sökande som är besvikna över handläggningstiderna. De flesta samtalen jag får just nu är från kunder som lämnade in bygglov i våras. Vi är inte riktigt där vi vill vara än – kunna fördela alla ärenden samma vecka som de kommer in, men heller inte långt ifrån, säger tillförordnade bygglovschef Kim Ferm.

Hållbarhet i fokus

Nöjd-kund-index (NKI) är ett mått man kan använda på hur exempelvis en organisation, ett företag eller en kommun uppfattas av sina kunder. Just Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) NKI-mätning baseras på faktiska kontakter med bygglovsavdelningen. Här har bygglovsfrågan legat på 46 i betyg förra året - vilket inte är godkänt. En siffra som sedan i våras ökat med cirka 25 procent och är 57 i NKI för första gången sedan 2018.

- Vi bygger om och upp vår verksamhet på nytt. Steg ett var att få ner köerna. Fortsatt är det ett steg i taget och vi kommer att vara oerhört lyhörda framöver samt även titta på, analysera och lära oss av enskilda fall. Vi tar tillvara på allt det goda som görs. En hållbar förväntad handläggningstid och en hållbar handläggningsmiljö för medarbetarna går hand i hand, säger Anders Thorén, chef på bygg- och miljöförvaltningen.

- Bygglovsfrågan har de senaste åren fått ta mycket kritik som till viss del varit befogad. Just därför känns det ju extra bra att vi så tydligt visar på ett trendbrott och levererar på det vi ska och lovat, säger Jan Prytz, ordförande i byggnadsnämnden.